Không biết mình trong mộng ?

Người ở trong mộng, vừa làm quan, vừa phát tài, vừa có vợ đẹp, cảm thấy đời người rất là mỹ mãn, khi tỉnh dậy thì vẫn không có gì cả. Khi chúng ta nằm mộng, chẳng biết là đang nằm mộng. Ở trong mộng, … đọc tiếp …